Na de sectorale programma’s start ook de doorontwikkeling intersectoraal. Voor de intersectorale programma’s geldt hetzelfde als voor de andere programma’s: we gaan proberen om tot één kernprogramma te komen aangevuld met keuze-eenheden.

Groen

Nieuw binnen intersectoraal is dat leerlingen zich ook kunnen gaan oriënteren op de wereld van landbouw en natuurlijke omgeving. Tot nu toe kon dit niet, maar in de doorontwikkeling naar één intersectoraal programma wordt ook het groene onderwijs meegenomen.

Organisatie

De organisatie van de doorontwikkeling intersectoraal gaat op dezelfde manier als bij de sectorale programma’s. Er komen een sector vernieuwingscommissie (SVC), werkgroepen en een sectoradviesgroep. Ook gaan we werken met klankbord- en pilotscholen.

Klankbordschool intersectoraal

Er hebben zich al een paar scholen gemeld die mee willen doen als klankbordschool intersectoraal. Er is echter besloten de aanmelding daarvoor nog even door te laten lopen tot na de zomervakantie. Als u interesse heeft als klankbordschool mee te doen dan kunt u zich melden bij Rob Abbenhuis (r.abbenhuis@slo.nl) of Jacqueline Kerkhoffs (j.kerkhoffs@platformsvmbo.nl).